Nederlandse les aan laaggeletterden

Op donderdag geef ik kosteloos Nederlandse les aan een mannengroep in Amsterdam Nieuw-West, een samenwerkingsproject van Akros en Story Telling Center. De doelgroep bestaat vooral uit nieuwkomers en migranten die moeite hebben met het halen van het inburgeringsdiploma, door verschillende oorzaken. In deze lessen gaat het erom dat er met plezier geleerd wordt, zonder boek; geen grammatica en spelling op een traditionele manier. Wel aansluiting bij de interesse van de groep door inspirerende oefeningen te doen, waarbij communicatie via luisteren en spreken voorop staat. 

Donderdagochtend van 10 - 12 uur, Willem Schoutenstraat 51, gratis, aanmelden mag bij mij.