Over Els Streefkerk

Op het eerste gezicht lijkt het alsof mijn werkzaamheden heel verschillend zijn. Toch hebben de lessen die ik geef en de projecten waarbij ik betrokken ben met elkaar gemeen, dat ik probeer op een vindingrijke manier anderen over de streep te trekken, te inspireren en te verbinden.

In 1995 heb ik de opleiding docent muziek aan het conservatorium van de HKU in Utrecht afgerond en ben ik voor 7 jaar naar Bolivia vertrokken. Daar gaf ik pianolessen, muziekles op een middelbare school en Nederlands op de Nederlandse School Cochabamba, een kleine officiële NT2-school die een aantal jaren in onze woning gehuisvest was. Ik heb FANS opgericht, een theaterproject voor dove kinderen, dat elk jaar voorstellingen gaf in de stadsschouwburg.

Op dit moment geef ik nog steeds met veel plezier pianoles aan volwassenen, Nederlandse les aan nieuwkomers, in de vorm van een creatief online taalcafé: 'Vertel es'. Voor stichting Ykeallo werk ik aan het empowerment-project voor vrouwen 'Habognatat': stoere, flexibele en en creatieve vrouwen die hun weg zoeken in Nederland. N.a.v. het Europese Project 'Alternative Ways (To Learn A Language'), waarbij ik betrokken was, verzorg ik nu trainingen aan NT2-docenten/trainers die lesgeven aan laaggeletterden. 'Cuba Juntos' is een keuzestage voor AIOS van het LUMC, waarvoor ik één van de begeleiders ben. Op dit moment treffen we de voorbereidingen voor ons verblijf van een maand in januari 2022 in La Havana, waarbij het gaat om preventie en interprofessionele samenwerking in de zorg.